Opća pravila o prodaji ulaznica

Članak 1.
HNK Gorica je isključivi vlasnik svih ulaznica za utakmice koje organizira ili u čijoj distribuciji sudjeluje HNK Gorica. Svaki kupac ili korisnik ulaznice mora poštivati odredbe ovog Pravilnika.

Predmet Uvjeta prodaje je definiranje prava i obveza kupca ili nositelja ulaznica prilikom kupnje i/ili ulaska na stadion te pravila ponašanja na stadionu.
Članak 2.
Prodaja ulaznica je personalizirana te je prigodom kupovine za svaku ulaznicu potrebno predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. Sve osobe koje žele pristupiti Stadionu bez obzira na dob moraju imati ulaznicu.

Osobe mlađe od 16 godina mogu kupiti komplet ulaznica samo uz potpisanu suglasnost roditelja, staratelja ili pravnog zastupnika.

Svaka osoba može kupiti do najviše 4 (četiri) ulaznice za utakmice Hrvatski telekom Prve lige uz predočenje osobnog dokumenta nositelja ulaznice za svaku pojedinu ulaznicu, odnosno za kupovinu svake ulaznice potrebno je predočiti po jedan osobni dokument. Na svaku pojedinu ulaznicu ispisuje se ime i prezime nositelja ulaznice.
Članak 3.
Samo pojedinac čiji su osobni podaci navedeni na ulaznici kao imatelj ulaznice može istu koristiti za potrebe ulaska na stadion ili ostvariti druga prava koja ima kao imatelj, a kako je utvrđeno ovim Uvjetima.

Nositelj Ulaznice prihvaća i suglasan je da HNK Gorica ima pravo prikupiti, pohraniti i koristiti njegove osobne podatke u svrhu organizacije i administracije Utakmice. HNK Gorica može prenijeti takve osobne podatke trećim stranama prvenstveno s ciljem bolje organizacije i administracije prodaje ulaznica te u svrhu poduzimanja bilo koje relevantne zaštitne i sigurnosne mjere prije, za vrijeme i nakon utakmice.

HNK Gorica je ovlaštena, ali nije obvezan, obavljati identifikacijsku provjeru prilikom predočenja Ulaznice od strane nositelja Ulaznice na Stadionu. 

Nositelj ulaznice može prenijeti samu ulaznicu ili dodijeliti prava koja proizlaze iz ulaznice trećim stranama samo uz raniju suglasnosti HNK Gorice. HNK Gorica je ovlaštena ne dati svoju suglasnost ako imatelj ulaznice ili osoba kojoj je ista prenijeta namjerava:

a) prenijeti prava ili ulaznicu pojedincu kojemu je iz zakonom predviđenih razloga zabranjeno prisustvovanje nogometnim utakmicama; ili
b) preprodati ulaznicu; ili
c) prenijeti ili koristiti ulaznicu za potrebe reklamiranja, prodaje ili u promotivne svrhe ili kao nagradu, poklon, u natjecanju ili lutriji ili kao dio putničkog paketa

Ako se prava ili ulaznice prenose uz suglasnost HNK Gorica, osoba na koju je ulaznica prenesena zatražit će izdavanje nove ulaznice. Ako se takva prava ili ulaznica prenosi ili koristi u neku od nedozvoljenih svrha iz prethodnog stavka, bez ranije pisane suglasnosti HNK Gorica, nositelj ulaznice će biti u prekršaju ovog Pravilnika. Takva ulaznica će automatski biti proglašena nevažećom i može se poništiti elektronskim ili drugim putem. HNK Gorica može osobi u posjedu ulaznice odbiti mogućnost ulaska na Stadion ili takvu osobu udaljiti sa Stadiona te HNK Gorica toj osobi neće refundirati vrijednost te ulaznice. 
Članak 4.
Svi nositelji ulaznica potvrđuju da se kreću na i oko stadiona na vlastitu odgovornost.
U slučaju da nositelj ulaznice napusti stadion neće biti ponovo pušten na stadion s istom ulaznicom.
Članak 5.
Nositelji ulaznica ne smiju snimati, prenositi ili na bilo koji način obavljati prijenos zvuka, slika, opisa ili rezultata utakmice u cijelosti ili djelomično, osim u privatne svrhe. Nositelj ulaznica također ne smije pomagati drugoj osobi u obavljanju ovih aktivnosti, bez ranije pisane suglasnosti HNK Gorica. Oprema i predmeti koji se koriste u te svrhe ne smiju se unositi na stadion bez ranije pisane suglasnosti HNK Gorica.


Fotografije ili snimke koje je snimio nositelj ulaznice tijekom prisustvovanja utakmici mogu se koristiti samo u osobne, nekomercijalne svrhe, isključujući objave na internetskim portalima i drugim medijima pogodnim za izvještavanje javnosti te se ne smiju komercijalno koristiti ni na koji način bez ranije pisane suglasnosti HNK Gorica.

Svaki nositelj Ulaznice daje svoju suglasnost da HNK Gorica ili oni koji on imenuje mogu besplatno koristiti nositeljev glas, sliku, uživo ili u video snimci, prijenosu ili drugoj vrsti snimke, fotografije ili putem drugog medija sada ili u budućnosti.

Članak 6.
Iz sigurnosnih razloga, a u cilju osiguranja redovnog i nesmetanog odvijanja utakmice, nositelj ulaznice mora slijediti upute HNK Gorica, policije, sigurnosnog osoblja i administracije na stadionu na kojem se održava utakmica. Svaki nositelj ulaznice mora surađivati sa sigurnosnim osobljem ukoliko se od nositelja ulaznice traži predočenje nositeljeva identiteta, u obliku službenog dokumenta s fotografijom, ili suglasnost za zapljenom zabranjenih predmeta koje posjeduje.

Nositelji ulaznica su suglasni da će njihovo ponašanje biti korektno i s poštovanjem prema protivnicima, a posebno da neće biti nasilni, ksenofobični i rasistički nastrojeni. U slučaju kršenja ovih odredbi navijači mogu biti sankcionirani te može doći do djelomičnog ili potpunog zatvaranja sektora gdje se oni nalaze.
Pirotehnička sredstva, sve vrste oružja, staklene boce, limenke ili alkoholna pića, sredstva pogodna za napad ili tjelesno ozljeđivanje,  opojne droge i druge nedozvoljene supstance ili drugo što može pokvariti užitak, ugodu i sigurnost ostalih sudionika, igrača ili službenih osoba zabranjeno je i ne smije se unijeti na stadion.
Svi promotivni, komercijalni, politički ili vjerski predmeti bilo koje prirode, uključujući, ali ne ograničavajući se na zastave, oznake, simbole, letke, zabranjeni su i ne mogu se unijeti na stadion.
Pojedinci koji su pod utjecajem alkohola ili droga ili koji se ponašaju nasilno ili elementima svojeg ponašanja započinju radnje suprotne javnom redu i općoj sigurnosti, mogu biti udaljeni sa stadiona.
Svi promotivni, komercijalni, politički ili vjerski predmeti bilo koje prirode, uključujući, ali ne ograničavajući se na zastave, oznake, simbole, letke, zabranjeni su i ne mogu se unijeti na stadion.

HNK Gorica ne odgovara za stvari koje su zaboravljene i/ili ostavljene bez nadzora u zoni stadiona.
Članak 7.
Svaki kupac, nositelj ili korisnik ulaznice odgovoran je za propisno korištenje ulaznice. On će nadoknaditi štetu i izuzeti HNK Gorica od bilo kakvih potraživanja za štetu i odgovornost, pretrpljenih ili nastalih u svezi s kršenjem ovog Pravilnika, pravila ponašanja na stadionu ili bilo kojih drugih primjenjivih zakona ili propisa.

Članak 8.
 
HNK Gorica zadržava pravo promjena satnice, datuma i mjesta odigravanja utakmice u slučaju nepredviđenih okolnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na događaje više sile ili razloga ugrožavanja sigurnosti.  U slučaju odigravanja utakmice bez gledatelja, sukladno odluci nadležnih tijela Republike Hrvatske, povrat novca nije moguć.

U slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje dovode do promjena satnice, datuma i mjesta utakmice, uključujući one gore označene, imatelj ulaznice ima pravo ako je moguće dobiti ulaznicu iste kategorije kao što je bila njegova prvobitna ulaznica. Ako se utakmica ili promijenjena utakmica otkaže ili nema raspoložive ulaznice za promijenjenu utakmicu, imatelj ulaznice ima pravo na povrat novaca po nominalnoj vrijednosti ulaznice.

U slučaju da nositelj ulaznice nije u mogućnosti prisustvovati utakmici s promijenjenom satnicom odigravanja, biti će mu vraćen iznos nominalne vrijednosti ulaznice putem razmjene uoči utakmice, te sukladno odobrenju HNK Gorica.
Članak 9.
Ako neke od odredbi ovog Pravilnika postanu nevažeće, neučinkovite ili neprovedive u cijelosti ili djelomično, to se ne odnosi na valjanost, učinkovitost i provedivost ostalih uvjeta iz ovog Pravilnika. Nositelj Ulaznice će poštovati sve odredbe vezane uz gledatelja koje izdaje HNK Gorica, te sve dodatne odredbe HNK Gorica koje se mogu povremeno izdavati, a u odnose se na pravila ponašanja na stadionu, zabranu unosa pojedinih predmeta i druge sigurnosne zahtjeve koji su u nadležnosti HNK Gorica.
Članak 10.
Prodaja ulaznica osobama mlađim od 16 godina moguća je isključivo i samo u nazočnosti roditelja, zakonskog skrbnika ili skrbnika, ili njihovu pisanu suglasnost,
 
Članak 11.
HNK Gorica će odbiti prodati ulaznicu:

a) Osobi kojoj je izrečena zaštitna odnosno sigurnosna mjera zabrane prisustva nogometnim utakmicama;
b) Osobi koja je od strane redarstvenih službi kategorizirana u najrizičniju skupinu navijača, odnosno osobi za koju se raspolaže saznanjima da se ranije protupravno ponašala.
c) Osobi kojoj je izrečena mjera opreza zabrane približavanja stadionu ili prisustva nogometnim utakmicama;
d) Osobi koja je od strane policije i/ili ovlaštene redarske službe zatečena u preprodaji ulaznica;
e) Osobi za koju postoje ranija saznanja da je prigodom kupnje ulaznica na bilo koji način pokušala zlouporabiti vlastite ili tuđe osobne podatke ili neki od osobnih dokumenata.
 
 Članak 12.
HNK Gorica će putem redarske službe odbiti ulaz imatelju ulaznice:

a) ako je imatelj ulaznice u posjedu ulaznice bez upisanih osobnih podataka
b) ako je imatelj ulaznice u posjedu ulaznice s podacima različitim od podataka iz osobnog dokumenta
c) ako je imatelj ulaznice bez važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica) kojim može dokazati svoj identitet
d) ako je imatelj ulaznice zatečen u neposrednom činjenju nekog od prekršaja navedenih iz Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima ili drugih zakona i/ili ovih Uvjeta
e) ako je imatelj ulaznice zatečen u posjedu krivotvorenih ulaznica
f) osoba koja ima navijačka obilježja gostujućeg kluba, a posjeduje ulaznicu za tribinu koja nije namijenjena gostujućim navijačima.

U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka HNK Gorica nije dužna i neće vraćati novac za kupljenu ulaznicu.
 Članak 13.
Internet prodaja ulaznica obavlja se na stranici www.ulaznice.hr
Pravila prodaje primjenjiva na kupnju redovnim putem identična su internet prodaji, na način prilagođen specifičnostima internet prodaje.
Internet prodaja ulaznica također je personalizirana te kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine ulaznica.
Naknadne promjene nisu moguće. Ulaznice za pojedinačne utakmice se ispisuju s korisničkih stranica, te takva e-ulaznica služi za izravan ulaz na utakmicu.

HNK Gorica iz sigurnosnih, organizacijskih i tehničkih razloga ima mogućnost obustaviti internet prodaju u bilo kojem trenutku.

Sve informacije vezane uz prodaju ulaznica mogu se dobiti putem e-maila ulaznice@hnk-gorica.hr 
Vrh