Tražite posao - probajte u Gorici

Voditelj odjela prodaje i marketinga

Utorak, 21.01.2014.
Pregledano 4366 puta
  Download
 • tekst natječaja
 • Voditelj odjela prodaje i marketinga
  Natječaj HNKG-01/2014

  VODITELJ ODJELA PRODAJE I MARKETINGA - RADNI ODNOS
  Odgovornosti
  • Upravljanje promotivnim aktivnostima, vođenje kampanja i provedba aktivnosti na osiguranju prihoda Kluba kroz osiguranje sponzorskih Ugovora
  • izgrađivanje uspješnih odnosa sa klijentima i pronalaženje novih klijenata
  • Implementacija marketinške strategije i godišnjih programa rada Kluba
  • Priprema i realizacija marketinških planova kako bi se ostvarili marketinški ciljevi iz Programa rada
  • Planiranje marketinških aktivnosti
  • Realizacija budžeta i praćenje marketinških troškova
  • Koordiniranje i produciranje svih potrebnih materijala u obavljanju komunikacijskih i promotivnih aktivnosti
  • Izrada promotivnih materijala poput brošura, kataloga,  prijedlog dizajna oglasa za tiskane medije, televiziju, radio i elektroničke forme komunikacije putem Interneta
  • Izrada izvještaja za javnost i tisak
  • Oblikovanje i provedba primarnih istraživanja tržišta kao i procjene efikasnosti i promotivnih kampanja
  • Upravljanje i praćenje provedbe Internet promidžbe, optimizacije Internet kampanja
  • Praćenje, analiziranje i procjena trendova, za poboljšanje utjecaja na tržištu i brendiranja Kluba
  • Predlaganje promjena i mjera za poboljšanje rada
  • Pripremanje svih potrebnih izvještaja, analiza i drugih dokumenata s radnog područja odjela marketinga i prodaje

  Uvjeti

  • VSS/VŠS/SSS,  odnosno završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera
  • najmanje 3 godine radnog iskustva za VSS/VŠS odnosno 5 godina radnog iskustva za SSS
  • aktivno znanje dva svjetska jezika (od kojih obavezno engleski u govoru i pismu)
  • poznavanje rada na osobnom računalu
  • organizatorske i sposobnosti rukovođenja
  • samostalnost u radu, inicijativa i kreativnost
  • orijentiranost na poslovne rezultate
  • učinkovita komunikacija i vođenje pregovora


  Prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju svih natječajnih uvjeta, eventualnim preporukama ranijih poslodavaca uvjeta dostaviti (ili predati na poštu) najkasnije zaključno sa 15. 02.2014. godine, na adresu: HNK Gorica, HBZ 80, 10410 Velika Gorica

  Ponude se mogu poslati i putem elektronske pošte na e-mail adresu: posao@hnk-gorica.hr

  Na istu e-mail adresu mogu se slati i eventualni upiti u vezi natječaja.

   

  Dokumentacija se dostavlja u preslikama, s tim da će kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja morati pri dolasku na razgovor donijeti i predočiti izvornike, a izabrani kandidat uručiti ih poslodavcu u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti o izboru.  

  Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

  Razgovor s kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se u roku od 30 dana od isteka natječajnog roka, a o ishodu natječaja kandidati će biti izvješteni u daljnjem roku od 15 dana.

  Sve obavijesti u svezi s natječajem kao i eventualna pojašnjenja uvjeta natjecanja, kandidatima će se priopćavati isključivo putem web stranica Kluba.